Zygmunt Rajchemba

Specjalista - Prawnik w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów gdzie od ponad 13 lat zajmuje się m.in. prowadzeniem postępowań administracyjnych (antymonopolowych) i wydawaniem decyzji administracyjnych. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

Posiada certyfikat z zakresu prowadzenia szkoleń uzyskany w ramach unijnego programu „UE Transition Facility Project - Poland, United Kingdom, Denmark”. Odbył szereg szkoleń specjalistycznych z zakresu prawa administracyjnego, samorządowego i ochrony konkurencji i konsumentów.

Bierze udział w opracowaniach materiałów informacyjnych i szkoleniowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz w szkoleniach i konferencjach poświęconych w szczególności prawom obywatela w aspekcie ochrony konkurencji i praw konsumentów. Autor artykułów prawniczych w prasie specjalistycznej („Gazeta Prawna”, „Zarządzanie Jakością”).

Współpracuje także z Uniwersytetem Wrocławskim (Wydział Nauk Społecznych) prowadząc zajęcia dla studentów z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów.