Przedsiębiorca energetyczny/ciepłowniczy a konsument

Szkolenie z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych
Autor programu: 

Zygmunt Rajchemba

Radca prawny, Prawnik w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdzie od ponad 18 lat zajmuje się m.in. prowadzeniem postępowań administracyjnych z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, reprezentuje również Prezesa UOKiK w postępowaniach przed sądami (Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sąd Apelacyjny).

Szacowana liczba dni szkoleniowych: 
1
Krótko o szkoleniu: 

Praktyczna wiedza w zakresie możliwości ingerencji instytucji publicznych w działalność przedsiębiorstwa, w tym np. w aspekcie uniknięcia ewentualnych sankcji administracyjnych.

Korzyści ze szkolenia: 

1. Zapoznanie się z problematyką pozycji prawnej przedsiębiorstwa energetycznego / ciepłowniczego z punktu widzenia przepisów obowiązujących i przewidywanych zmian;
2. Zapoznanie się z problematyką dotyczącą umów zawieranych przez przedsiębiorstwo energetyczne/ciepłownicze i związanych z tym obowiązków przewidzianych w przepisach prawa;
3. Zapoznanie się z problematyką dotyczącą praw i obowiązków odbiorców i wynikających z nich obowiązków przedsiębiorcy energetycznego/ciepłowniczego;
4. Zapoznanie się z problematyką dotyczącą instytucji publicznych nadzorujących działalność przedsiębiorstwa energetycznego/ciepłowniczego, w tym praw i obowiązków przedsiębiorcy energ./ciepł. względem tych instytucji

Umiejętności, jakie nabędą uczestnicy: 

1.Praktyczne umiejętności w zakresie analizy i załatwiania spraw w sytuacjach spornych np. w związku z różnego rodzaju reklamacjami klientami (np. zastrzeżeniami do treści umów/regulaminów itd.);
2. Praktyczne umiejętności w zakresie analizy treści umów / regulaminów pod kątem zgodności z obowiązującym prawem;
3. Praktyczne umiejętności w zakresie rozróżniania spraw o charakterze indywidualnym i z zakresu zbiorowych interesów konsumentów, czy ochrony konkurencji;
4.Praktyczna wiedza w zakresie możliwości ingerencji instytucji publicznych w działalność przedsiębiorstwa, w tym np. w aspekcie uniknięcia ewentualnych sankcji administracyjnych.

O szkoleniu

Metody szkoleniowe wykorzystywane w tym projekcie

Analiza orzecznictwa
Ćwiczenia indywidualne, zadania
Dyskusja
Praca w małych grupach
Pytania i odpowiedzi
Rozwiązywanie kazusów
Wykład z prezentacją

Terminy

Data rozpoczęcia: 
08.06.2020
Miejscowość: 
Kraków
Cena: 
690,00zł netto
W cenę wliczono: 
Dyplom
Konsultacje z trenerem
Obiad
Przerwy kawowe
Sala szkoleniowa
Skrypt szkoleniowy
Miejsce szkolenia: 

Szkolenie przeprowadzone będzie w ośrodku przygotowanym do zajęć dydaktycznych dopasowanym do liczby uczestników i charakteru szkolenia. Dokładne miejsce podamy po potwierdzeniu realizacji tego projektu.

Zapisy tradycyjne

Dla wszystkich Państwa, którzy preferują tradycyjne metody zapisu na szkolenie, poniżej udostępniamy odnośniki do pobrania dokumentów Zgłoszenia na szkolenie w kilku najpopularniejszych formatach plików. Prosimy o pobranie odpowiadającego Państwu pliku, jego zapisanie, wydrukowanie (lub wypełnienie i wydrukowanie) a następnie przekazanie podpisanego zgłoszenia do nas na adres wskazany w formularzu lub faks (76) 722-88-34. W razie wątpliwości prosimy o kontakt tel. (76) 722-88-33.

Zgłoszenie w formacie
MS Word 2007 + (DOCX)
Zgłoszenie w formacie
MS Word 97 (DOC)
Zgłoszenie w formacie
Adobe Acrobat (PDF)
Formularz zapisu w docx Formularz zapisu w docx Formularz zapisu w docx