Negocjacje w administracji publicznej

Autor programu: 

Katarzyna Półtoraczyk

Trener, coach i konsultant z dziedziny zarządzania, negocjacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Prowadzi projekty związane z rekrutacją, systemami ocen i motywowania oraz komunikacją w organizacjach.Wspiera swoich klientów w procesach coachingowych oraz na szkoleniach.

Szacowana liczba dni szkoleniowych: 
2
Krótko o szkoleniu: 

Podczas szkolenia uczestnicy uczą się jak przygotować cały proces negocjacji, przeprowadzić oraz jak zakończyć go z sukcesem. W trakcie warsztatów uczestnicy wcielają się w role negocjatorów oraz trenują codzienne sytuacje wymagające negocjowania.

Korzyści ze szkolenia: 

1.Odnalezienie własnej roli w procesie negocjacji
2. Umiejętność kontaktowania się z uczestnikami procesu negocjacyjnego
3. Poznanie stylów i strategii negocjacji
4. Poznanie sposobów wywierania wpływu na partnera negocjacyjnego
5.Czynne branie udziału w sytuacjach negocjacyjnych wymagających rozwiązania
6.Nabycie świadomości potrzeby poszukiwania wspólnych rozwiązań

Umiejętności, jakie nabędą uczestnicy: 

1. Przygotowanie procesu negocjacji, trudnych rozmów z petentami wymagających znalezienia wspólnego rozwiązania
2. Wypracowywanie konsensusu
3. Wybór odpowiedniego stylu i strategii negocjacyjnej
4. Radzenie sobie z manipulacjami partnerów negocjacyjnych
5. Osiąganie własnych celów negocjacyjnych

O szkoleniu

Metody szkoleniowe wykorzystywane w tym projekcie

Analiza przypadku (Case Study)
Burza mózgów
Ćwiczenia indywidualne, zadania
Dyskusja
Gra szkoleniowa
Praca w małych grupach
Pytania i odpowiedzi
Scenki z odgrywaniem ról
Testy
Wykład z prezentacją

Zapisy tradycyjne

Dla wszystkich Państwa, którzy preferują tradycyjne metody zapisu na szkolenie, poniżej udostępniamy odnośniki do pobrania dokumentów Zgłoszenia na szkolenie w kilku najpopularniejszych formatach plików. Prosimy o pobranie odpowiadającego Państwu pliku, jego zapisanie, wydrukowanie (lub wypełnienie i wydrukowanie) a następnie przekazanie podpisanego zgłoszenia do nas na adres wskazany w formularzu lub faks (76) 722-88-34. W razie wątpliwości prosimy o kontakt tel. (76) 722-88-33.

Zgłoszenie w formacie
MS Word 2007 + (DOCX)
Zgłoszenie w formacie
MS Word 97 (DOC)
Zgłoszenie w formacie
Adobe Acrobat (PDF)
Formularz zapisu w docx Formularz zapisu w docx Formularz zapisu w docx