Tworzenie wizerunku firmy – jakość komunikacji i zarządzania

Szacowana liczba dni szkoleniowych: 
3
Krótko o szkoleniu: 

Popraw wizerunek zewnętrzny poprzez zmiany wewnętrzne – w jakości komunikacji i zarządzania.

Korzyści ze szkolenia: 

1. Wiedza nt. znaczenia systemu wartości firmy i ich wpływu na aspekty wizerunku.
2. wiedza o znaczeniu zrozumiałej i znanej przez wszystkich pracowników misji i wizji firmy, zarówno dla efektywności, jak i dal tworzenia korzystnego wizerunku firmy
3.Wiedza nt. pożądanych i zakazanych zwrotów w komunikacji z klientem
4.Poznanie złotych zasad i komunikacji w sytuacji trudnej z klientem
5.Doświadczenie wpływu jakości komunikacji na efektywność prac, a w efekcie na wizerunek
6.Poznanie znaczenia kompetencji managerskich w tworzeniu wizerunku firmy
7. Poznanie znaczenia coachingu w budowaniu wizerunku managera i firmy, ponadto poznanie zasad coachingu .
8. Poznanie zasad motywowania
9. Poznanie własnego dominującego stylu zarządzania
10. Poznanie zasad budowania i zarządzania skutecznymi zespołami.

Umiejętności, jakie nabędą uczestnicy: 

1.Umiejętność identyfikacji swoich wartości i ich przełożenia na wartości firmowe
2.Umiejętność stworzenia i przedstawienia wizji i misji przedsiębiorstwa, jak również w zastosowaniu do nowego przedsięwzięcia.
3. Umiejętność zastosowania korzystnych zwrotów w komunikacji z klientem: napisanie maila, przeprowadzenie rozmowy telefonicznej
4. umiejętność komunikowania z sytuacji trudnej z klientem z dbałością o utrzymanie dobrego wizerunku firmy.
5. umiejętność wychwycenia słabych stron w procesie komunikacji, umiejętność usprawnienia tego procesu.
6.Umiejętność zastosowania wybranych narzędzi do budowania autorytetu managera (np. „Manifest lidera”)
7. Umiejętność zastosowania wybranych technik coachingowych w rozmowach z pracownikami (w celu motywowania, z uszanowaniem firmowych wartości)
8. Umiejętności bardziej skutecznego motywowania i komunikowania zadań i celów
9. umiejętność rozpoznania i zastosowania poszczególnych stylów w zależności od potrzeb
10. większa umiejętność budowania skutecznego zespołu.

O szkoleniu

Metody szkoleniowe wykorzystywane w tym projekcie

Burza mózgów
Ćwiczenia indywidualne, zadania
Demonstracje i pokazy
Gra szkoleniowa
Praca w małych grupach
Pytania i odpowiedzi
Scenki z odgrywaniem ról
Testy
Wykład z prezentacją

Zapisy tradycyjne

Dla wszystkich Państwa, którzy preferują tradycyjne metody zapisu na szkolenie, poniżej udostępniamy odnośniki do pobrania dokumentów Zgłoszenia na szkolenie w kilku najpopularniejszych formatach plików. Prosimy o pobranie odpowiadającego Państwu pliku, jego zapisanie, wydrukowanie (lub wypełnienie i wydrukowanie) a następnie przekazanie podpisanego zgłoszenia do nas na adres wskazany w formularzu lub faks (76) 722-88-34. W razie wątpliwości prosimy o kontakt tel. (76) 722-88-33.

Zgłoszenie w formacie
MS Word 2007 + (DOCX)
Zgłoszenie w formacie
MS Word 97 (DOC)
Zgłoszenie w formacie
Adobe Acrobat (PDF)
Formularz zapisu w docx Formularz zapisu w docx Formularz zapisu w docx