Asertywność w kontaktach zawodowych

Szacowana liczba dni szkoleniowych: 
2
Krótko o szkoleniu: 

Asertywność w kontaktach z innymi ludźmi i sobą samym jest umiejętnością przejawiającą się w bezpośrednim komunikowaniu własnych myśli, uczuć, potrzeb, dbałością o własne prawa bez naruszania praw innych osób. A ponieważ nie jest to cecha charakteru a umiejętność, więc można się jej nauczyć. Mówi się, że podobno trening czyni mistrza, a to w przypadku uczenia się zachowań asertywnych sprawdza się w 100 procentach.

Korzyści ze szkolenia: 

1. Świadomość swoich mocnych i słabych stron asertywnościowych,
2. Rozpoznawanie swoich praw w sytuacjach zawodowych,
3. Rozróżniać zachowania asertywne, agresywne i uległe,
4. Korzystać ze swoich praw w sytuacjach zawodowych,
5. Asertywne reagowanie na trudne emocjonalnie sytuacje zawodowe,
6. Redukowanie stresu związanego z sytuacjami zawodowymi.

Umiejętności, jakie nabędą uczestnicy: 

1. Rozpoznawanie swego terytorium psychologicznego i umiejętność jego obrony w sytuacji naruszania,
2. Przyjmowanie opinii i uczuć innych ludzi,
3. Asertywnego reagowania na różnego rodzaju krytykę
4. Konstruktywnego wyrażania negatywnych uczuć,
5. Wyrażania osobistych opinii i przekonań
6. Zmiana nawykowych sposobów kontaktowania się z sobą samym

O szkoleniu

Metody szkoleniowe wykorzystywane w tym projekcie

Ćwiczenia indywidualne, zadania
Demonstracje i pokazy
Dyskusja
Praca w małych grupach
Pytania i odpowiedzi
Scenki z odgrywaniem ról
Testy
Wykład z prezentacją

Zapisy tradycyjne

Dla wszystkich Państwa, którzy preferują tradycyjne metody zapisu na szkolenie, poniżej udostępniamy odnośniki do pobrania dokumentów Zgłoszenia na szkolenie w kilku najpopularniejszych formatach plików. Prosimy o pobranie odpowiadającego Państwu pliku, jego zapisanie, wydrukowanie (lub wypełnienie i wydrukowanie) a następnie przekazanie podpisanego zgłoszenia do nas na adres wskazany w formularzu lub faks (76) 722-88-34. W razie wątpliwości prosimy o kontakt tel. (76) 722-88-33.

Zgłoszenie w formacie
MS Word 2007 + (DOCX)
Zgłoszenie w formacie
MS Word 97 (DOC)
Zgłoszenie w formacie
Adobe Acrobat (PDF)
Formularz zapisu w docx Formularz zapisu w docx Formularz zapisu w docx