Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (28.06.2011)

Skan referencji: 

Agencja SEDNO Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
przeprowadziła w dniach 9-10 czerwca 2011 r. szkolenie Komunikacja administracji
publicznej z partnerami zewnętrznymi, w trakcie którego przeszkolonych zostało 15 osób.
Program uwzględniał zagadnienia zakresu efektywnej komunikacji z partnerami
zewnętrznymi, jak również kontaktów z mediami. Ponadto, realizował także kwestie
organizacji imprez informacyjnych oraz analizował obszar działań w zakresie komunikacji
instytucji publicznej.
Współpraca z Agencją SEDNO utrzymywała się na satysfakcjonującym poziomie,
dzięki profesjonalizmowi i doświadczeniu firmy w zakresie świadczonych usług. Trener
szkolenia, Pani Magdalena Ignaczak reprezentowała wysoki poziom merytoryczny, zarówno
pod względem przedmiotowej tematyki, jak również umiejętności dydaktycznych.
Agencja SEDNO wykazała również bardzo wysoki poziom świadczonych usług
organizacyjno-administracyjnych oraz dużą elastyczność i szybkość w reagowaniu na
potrzeby Ministerstwa.