Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie (01.04.2014)

Skan referencji: 

Agencja SEDNO sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, ul. Batorego 37/7, w dniach 18-19 marca
2014 roku zrealizowała dwudniowe szkolenie dla pracowników Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie na temat: "Profesjonalna prezentacja. Warsztaty trenerskie
dla trenerów wewnętrznych w organizacji", w którym uczestniczyło 10 pracowników urzędu.
Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone zgodnie z naszymi oczekiwaniami,
zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym, a warunki zawartej umowy zostały
w pełni zrealizowane. Uczestnicy szkolenia otrzymali profesjonalnie opracowane materiały
szkoleniowe, które będą dla nich wsparciem w późniejszej pracy.
Uczestnicy bardzo wysoko ocenili szkolenie. Na szczególne podkreślenie zasługuje
profesjonalizm oraz warsztat trenerski pani Adrianny Zbińskiej, która wykazała się wiedzą
merytoryczną oraz umiejętnością jej przekazywania w sposób ciekawy i zrozumiały.
Na etapie przygotowania szkolenia przedstawiciel Agencji SEDNO sp. z 0.0. był otwarty
na nasze sugestie, a wykładowca w trakcie zajęć zadbał o przyjazną atmosferę.
Polecam Agencję SEDNO sp. z o.o. jako rzetelnego wykonawcę szkoleń.