Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (30.06.2011)

Skan referencji: 

Agencja SEDNO Sp. z o.o. przeprowadziła w dniu 15 kwietnia 2011 r., w Głównym
Inspektoracie Ochrony Środowiska szkolenie na temat "Przepisy postępowania
administracyjnego w świetle zmian w Kodeksie Postępowania Administracyjnego".
Wykładowca - Pani Magdalena Dubrownik - Winnicka starannie przygotowała się do
szkolenia, uwzględniając w doborze :omawianych aspektów specyfikę naszego urzędu.
Wiedza była przekazana w sposób jasny i precyzyjny. Szkolenie zostało wysoko ocenione
przez uczestników.
Pragnę podkreślić staranne przygotowanie szkolenia przez pracowników Agencji
SEDNO Sp. z o.o. zarówno na etapie konstruowania programu, jak i jego realizacji.
Polecam Agencję SEDNO Sp. z o.o. jako rzetelnego i dobrego partnera w realizacji
programów szkoleniowych dla pracowników sektora publicznego.